ALPINE Bau realizuje silnici I/35 v Rožnově pod Radhoštěm

13.01.2017

Koncem roku 2016 došlo k vítanému úplnému zprovoznění rekonstruovaného úseku silnice I/35 v Rožnově pod Radhoštěm v úseku od vjezdu do Průmyslového areálu Tesla po křižovatku U Janíků.

Původní silnice nebyla schopna pojmout zvýšenou dopravu a tak v rámci rekonstrukce došlo v délce 1,3 km k celkovému rozšíření silničního tělesa. Stavební práce, které se rozběhly už dubnu 2015, přitom probíhaly za plného provozu. Stávající komunikace byla rozšířena z dvoupruhové na čtyřpruhovou směrově nedělenou silnici. Dále byly vybudovány nové autobusové zastávky, příjezd k čerpací stanici, došlo k úpravám vjezdů k supermarketům Billa a Lidl a k realizaci sjezdů pro plánovanou výstavbu dalšího obchodního centra. Nově byl vybudován také sjezd na ulici Meziříčskou a stavebními úpravami prošly nástupní a výstupní stanoviště na nádraží ČSAD. Velmi důležitou součástí rekonstrukce pak byla úprava všech ramen hlavní světelné křižovatky U Janíků. Práce též zahrnovaly přeložky všech inženýrských sítí a zbudování 7 světelných signalizací, veřejného osvětlení a silniční kanalizace. Rekonstrukce nejen zvýší plynulost dopravy, ale zároveň zvýší bezpečnost chodců na křižovatkách. Úplné předání hotového díla je naplánováno na červen 2017.

≪ zpět na informujeme