Imprint

Výpis z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 10609.

Datum zápisu: 2. září 2014
Sídlo: Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí
Datum zápisu: 14. února 2012
Obchodní firma: ALPINE Bau CZ a.s.
Identifikační číslo: 026 04 795
Právní forma: Akciová společnost
Podrobnosti naleznete na: www.justice.cz

Informace o ručení

Za obsah těchto stránek zodpovídají výlučně jejich provozovatelé.

Přes pečlivou kontrolu obsahu, provozovatel neručí za obsahy externích odkazů. Budete-li mít k obsahu webových stránek nějaké otázky, požadavky nebo podněty, sdělte nám je laskavě na e-mailovou adresu marketing@alpine.cz

Kontakty

Pokud se domníváte, že obsah našich webových stránek porušuje autorská práva anebo jiná práva ochraňující výkony anebo pokud máte k naší internetové prezentaci otázky právní povahy, pošlete, prosím, zprávu o porušení podnikatelských ochranných práv buď na e-mailovou adresu marketing@alpine.cz a nebo na poštovní kontaktní adresu: ALPINE Bau CZ a.s., Pražákova 1008/69, 639 00 Brno.

Copyright

Design všech částí webových stránek, každý text, všechny grafické prvky, každé jejich zpracování: Copyright © 2009 ALPINE Bau GmbH.

Kopírování nebo reprodukce (včetně vytištění na papír) celé webové stránky resp. jejích částí jsou povoleny výlučně k soukromým účelům. Každý jiný způsob použití materiálů, informací dostupných na webové stránce, včetně reprodukce, dalšího rozšiřování, změn a zveřejnění k jinému účelu než je uveden výše, je zakázán. Výjimkou z těchto zásad mohou být způsoby použití, ke kterým společnost ALPINE předem udělila souhlas písemnou formou anebo elektronicky.

Ochranné známky a označení

ALPINE a další pojmy, které jsou označeny jako ochranné známky anebo chráněné pojmy, jsou registrované ochranné známky anebo chráněná označení společnosti ALPINE Bau GmbH nebo některé s ní spojených společností (dále “ALPINE”) v rámci Evropské unie nebo chráněná v právních řádech dalších zemí. Loga, hlavičky stránek resp. navigační lišty, grafiky, symboly přepínacích plošek a označení služeb jsou známkami, značkami anebo označeními společnosti ALPINE. Tyto známky nebo značky nesmějí být použity v souvislosti s jakýmkoli výrobkem a nebo s jakoukoli službou, která nepochází od společnosti ALPINE. S těmito známkami nebo značkami musí být nakládáno tak, aby zákazníci ALPINE nebyli uvedeni v omyl nebo nejistotu a nesmějí být použity způsobem, který by mohl ALPINE zlehčovat nebo diskreditovat. Všechny ostatní známky a jiná označení, která nejsou majetkem ALPINE a objevují se na těchto webových stránkách, jsou majetkem příslušného držitele práv, který může případně být s ALPINE spojen anebo k němu přidružen a nebo může být ze strany ALPINE sponzorován.