Kariéra

Za našimi úspěchy stojí lidé

Stavíme na lidech

Na těch, u nichž cílevědomost, motivace a zájem o práci jsou podpořeny dosaženým vzděláním, kvalifikací, schopností komunikovat v pracovním týmu, a od nichž očekáváme loajalitu ke společnosti a k jejím zásadám a trvalou snahu se dále vzdělávat.

Máme zájem o zaměstnance, kteří jsou ochotni uplatňovat své znalosti a dále je dlouhodobě rozvíjet ve všech oborech dopravního a inženýrského stavitelství a to na všech pozicích naší společnosti, jsou schopni týmové práce a vzájemné komunikace.

My nabízíme rovné příležitosti, bezpečnou práci, rozvoj kariéry, motivační podmínky, zaměstnanecké výhody, sociální odpovědnost.