Partneři

Partnerstvím ve všech oblastech stavebních aktivit rozumíme spolupráci, týmovost, vzájemnou pomoc a společný cíl.

ALPINE a partneři

Ve vztazích se svými partnery uplatňujeme tyto principy. Partneři si však musí zachovat vzájemnou nezávislost, aby do společných projektů vnášeli to, co je jejich specializací a co dobře umí.

Jsme přesvědčeni, že jak jednorázové, vztahující se ke konkrétnímu projektu, tak zejména dlouhodobé partnerství vyžaduje neustálou investici do jeho fungování, s přirozenou možností odstoupení v případě nefunkčnosti.