Plynulejší provoz mezi obcemi Bobrová a Zvole

22.03.2017

Stavba II/388 Bobrová – Zvole, 1. úsek řeší rozšíření stávající komunikace II/388 s úpravou na návrhovou kategorii S6,5/50 (60), včetně částečné úpravy směrového a výškového řešení trasy. Celková délka stavby přitom činí cca 3,7 km.

Předmětný úsek mezi obcemi Bobrová a Zvole je důležitou spojnicí pro místní obyvatelstvo. Vzhledem k jejímu původnímu technickému stavu mnoho obyvatel volilo jinou objízdnou trasu po silnicích nižší třídy.

Proto byla stavba navržena tak, aby svým uspořádáním umožňovala plynulý provoz. Součástí stavby bylo rozšíření, částečná úprava směrového a výškového řešení, rekonstrukce stávající komunikace, zajištění stability silničního tělesa a vybudování nových opěrných a zárubních zdí, úprava stávajících vjezdů, prověření a úprava odvodnění, včetně oprav propustků, výškové vyrovnání povrchových zařízení inženýrských sítí ve vozovce, výškové vyrovnání, resp. výměna poškozených kusů, stávajících obrubníků, úprava krajnic, výměna a doplnění bezpečnostních prvků, jako i úprava svislého a doplnění vodorovného dopravního značení dle platných předpisů

≪ zpět na informujeme