Reference

ALPINE působí na stavebním trhu v České republice od roku 1992 a do povědomí veřejnosti se významně zapsala již začátkem r. 1993 zahájením rozsáhlé silniční stavby Brno-Mikulov. Prostřednictvím své organizační složky působí společnost i na území Rakouska.

Spektrum stavebních oborů tvoří kromě dopravních staveb i stavby pozemního a inženýrského stavitelství a vodohospodářské stavby.

V současné době nabízí ALPINE výstavbu, rekonstrukce a opravy dopravních, inženýrských staveb, vodohospodářských a pozemních staveb – silnic, dálnic, železnic, mostů, podchodů, parkovišť, zpevněných ploch, cyklistických stezek, venkovních kanalizací, průmyslových, administrativních, obchodních, rekreačních, bytových a sportovních objektů, čerpacích stanic pohonných hmot, čističek odpadních vod, vodních toků, bioplynových stanic, aj.