Slavnostní ukončení stavby II/422 Podivín – Lednice

22.05.2017

Ve středu 10. května proběhlo slavnostní ukončení stavby „II/422 Podivín – Lednice“, kterou společnost Alpine Bau CZ realizovala ve sdružení se společností Swietelsky s.r.o.

Silnice II/422 v úseku Podivín po obec Lednice slouží především ke spojení okolních obcí s dálničním exitem D2 u města Podivín a zároveň tvoří vstupní komunikaci do Lednicko – valtického areálu a její modernizace byla jednou z priorit Jihomoravského kraje a Integrovaného regionálního operačního programu.

Projekt „II/422 Podivín – Lednice“ zahrnoval rekonstrukci komunikace mezi městem Podivín a obcí Lednice, v celkové délce 4,636 km. Rekonstrukce spočívala ve výměně obrusné a ložné vrstvy, sanaci krajnic, lokálních poruch a násypových těles. Součástí stavby byla také rekonstrukce pěti mostních objektů, výstavba nové dešťové kanalizace v intravilánu Podivína, vytvoření vjezdových bran na vjezdu do Lednice i Podivína včetně veřejného osvětlení. Proběhla také výměna zádržného systému, vodorovného a svislého dopravního značení. Dále byla vyřešena bezpečnost cyklistické dopravy pomocí vyhrazených jízdných pruhů, včetně míst s příčným pohybem cyklistů přes silnici II/422 směr Janův hrad a směr Obelisk.

≪ zpět na informujeme