Slavnostní ukončení stavby – Rekonstrukce železniční stanice Olomouc

03.04.2017

Ve čtvrtek 30. března proběhlo v žst. Olomouc slavnostní ukončení stavby Rekonstrukce železniční stanice Olomouc. Cílem projektu bylo kromě celkové modernizace železniční stanice Olomouc také zvýšení traťové rychlosti v úseku s důsledkem na zkrácení jízdní doby, zejména u rychlíkové dopravy. ALPINE Bau CZ a.s. stavbu realizovala ve sdružení s OHL ŽS, a.s.

V žst. Olomouc proběhla komplexní rekonstrukce hlavních a předjízdných kolejí, včetně vybudování nové peronizace stanice. Zřízena byla nová ostrovní nástupiště s mimoúrovňovým přístupem a oprava se dotkla také staničního podchodu. Na nástupiště, stejně jako do zrekonstruovaného podchodu, se nyní cestující dostanou pomocí eskalátorů. Významnou součástí rekonstrukce byla také modernizace mostů a  propustků v daném úseku.

Rekonstrukce žst. Olomouc patří do souboru staveb modernizace železniční sítě ČR. Uzlová železniční stanice Olomouc je součástí přípojné větve II. tranzitního koridoru Přerov – Česká Třebová zajišťující spojení s I. tranzitním koridorem. Modernizace těchto koridorů se týká tratí s významným vnitrostátním i mezinárodním provozem. Investiční akce byla spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury a Evropskou unií z programu TEN-T.

≪ zpět na informujeme